2022-04-04

[EN] Sad news

Czech version
Barnabáš's health had been slowly deteriorating over the time and the rear legs were stopping to work properly. We had been doing what we could but at some point he has quite clearly indicated that proceeding would be too much. We believe he has had a good life and we fondly remember him.

[CZ] Smutná zpráva

English version
Barnabášovo zdraví se pomalu zhoršovalo a za dní tlapky postupně přestávaly sloužit. Dělali jsme co se dalo až do chvíle, kdy dal celkem jasně najevo, že už by to bylo trápení. Věříme, že měl dobrý život a rádi na něj vzpomínáme.

2020-11-08

[CZ] Pozdrav z psího důchodu

Po dvou a něco letech je možná čas na aktualizaci. (-;

Na první závody v roce 2018 jsme se kvůli mému stěhování a dalším termínovým kolizím dostali až v červnu. Z nedělního quadruppedu jsme (unavení z kamarádovy svatby den předtím -- zdravíme Lamovy!) kvůli Rufovu kulhání odstoupili. To jsme ještě netušili, že to jsou naše poslední závody.

Na letním táboře v Pohořanech se kulhání vracelo a po mnoha vyšetřeních a komplikacích (operace packy, zbytnělá prostata) se z toho vyklubala revmatická artritida. Naděje na vyléčení nulové, průběh se medikací dá aspoň trochu zpomalit. Jediná výhoda asi je, že Rufus a Barnabáš jsou tak navzdory věkovému rozdílu podobně pohybliví.

Barnabáš si letos na jaře prošel peklem: po problémech s prostatou a následné kastraci došlo na nekrózu a následnou amputaci citlivých partií. Díky obětavé péči se z toho nakonec vylízal, měl ale na kahánku.

Chlapcům se tak daří střídavě lépe a hůře, jak už to tak bývá, ale psí důchod snad důstojně užívají. Kvůli karanténě a různě zavřeným hranicím se bohužel vídáme mnohem méně, než bych chtěl. A frisbee závody nám všem chybí.

2018-10-03

[EN] Looking back at the 2017 season

[Czech version here]
Let's recapitulate the last year season, that is, 2017!


Season's opener

In the beginning of April we went to the Moravian distance competition in Cítov, that I have already described. The company was great as usually. On Saturday we did not manage much, on Sunday Rufus just narrowly did not get to the final round of Quadruped (the longest throw of 51.4m is decent in our measures) and Rufus was eighth and Barnabáš fifteenth in the Parallel time-trial.

Barnabáš having a good time during a multiple throw during the training camp in Pohořany. Thanks to Yvona for the pic.


Muddy walks in the spring sun

The Welcome Summer took place in the end of April, this time in Přeštice. Our results were nothing spectacular save for the Rufus' 10th place in Parallel time-trial. Barnabáš was working hard during the Super mini distance on Sunday but his age (at that time freshly 10 years old) is visible on the speed when getting back.


Jumping dogs on a rugby field

After several years a competition in Prague has been held and it was flying quite well on the rugby field in Petrovice. Although the atmosphere was a bit different, it was great and a lot of newbies could be seen. Barnabáš withdrew from Dogdartbee after five throws because of a sting in a paw (which is a pity, he was only 40 points from getting to the top 16) and Rufus caught nice 48.5m in Quadruped.


Rufus galloping back with a disc. Thanks to Yvona for the pic.


Under a tent but above Olomouc

In summer we also went (for the fifth time) to a dogfrisbee camp, this time in Pohořany. The boys shared one training spot in a group that was somewhat smaller, as one third of the trainers has been on a maternity leave. As usually a great party with a lot of fun, as usually a lot of material for thinking and tipps for improving even such "basic" things as the backhand. We got over a puke in the tent and the car on the first day, although admittably it was a bit disgusting to clean from the seat-fastening gaps. (-;

Ruf patiently waiting for me to align my ten fingers into four discs. Thanks to Yvona for the pic.


Conclusion of the official racing career of Barnabáš

We concluded the season again on a distane competition in Cítov. For Barney Saturday was his final racing day of his official career, he withdrew from Dogdartbee's semifinal because of pain in a paw and I was close to a cry. In the end it was the eighth place, Ruf was ninth and the "choďák" will keep on attending only as a member of audience and moral support. Although here and then he still lets himself be drawn to a small game with a few discs. (-;

On Sunday Rufus got a nice fourth place in Parallel time trial and the  second place in Quadruped (the longest throw 48.1m); however, it must be said that if Martin's Erzo did not come back limping, they would surely overtake us.


Barnabáš the comedian can also jump an "Olliečko". Thanks to Yvona for the pic.

2018-09-24

[CZ] Ohlédnutí za sezonou 2017

[English version]Pojďme trošku s odstupem zavzpomínat na loňskou sezonu, tedy 2017!

Otvírák sezony

Na začátku dubna jsme byli na moravských distančkách v Cítově, o kterých už jsem psal. Parta jako vždy skvělá. V sobotu jsme nenaházeli nic moc, v neděli Ruf těsně nepostoupil ze skupiny v Quadrupedu (nejdelší hod 51,4m je u nás slušný) v Paralelním time trialu Ruf osmý a Barnabáš 15.


Vysmátý Barnabáš během multiplu na táboře v Pohořanech. Za foto děkujeme Yvoně.


Blátivé venčení na jarním sluníčku

Na konci dubna se konalo Welcome Summer, tentokrát v Přešticích. Výsledkově žádná sláva kromě Rufova 10. místa v Paralelním time trialu. Barnabáš se v neděli pěkně snažil na Super mini distance, ale věk (tehdy čerstvě 10 let) už je na vracečkách znát.


Skákající psi na rugbyovém hřišti 

Po letech se podařilo zorganizovat závody v Praze a na Petrovickém hřišti to pořádně lítalo. Atmosféra je možná trošku jiná, ale přesto skvělá a akce navíc láká řadu nováčků. Barnabáš po pěti hodech odstoupil z Dogdartbee protože dostal žihadlo do packy (škoda, od postupu ho dělilo 40 bodů) a Ruf v Quadrupedu chytil pěkných 48,5m.


Ruf cválá s chyceným diskem zpět. Za foto děkujeme Yvoně.


Pod stanem a přitom nad Olomoucí

V létě jsme také byli (už popáté) na dogfrisbee táboře, tentokrát v Pohořanech. Kluci se podělili o jedno místo v celkově menší skupině, protože třetina trenérstva se věnovala mateřským povinnostem. Jako vždy prima společnost a spousta legrace, jako vždy spousta materiálu k přemýšlení a tipů ke zlepšení i tak ,,základních" věcí jako je backhand. Přes zeblitý stan a auto na začátku jsme se přenesli, byť vytírat to z drážek na sedadla bylo trošku eckelhaft. (-;

Ruf trpělivě čeká, než se mi podaří srovnat deset prstů do čtyř disků. Za foto děkujeme Yvoně.


Závěr Barnabášovy oficiální kariéry

Sezonu jsme uzavřeli opět na distančkách v Cítově. Pro Bárnyho byla sobota poslední závodní den oficiální kariéry, v Dogdartbee ze semifinále odstoupil kvůli bolavé pacce a já jen tak tak zamačkával slzu. Nakonec tedy osmé místo a Ruf devátý a choďák bude nadále jezdit jenom jako divák a podpora. I když se taky ještě občas na pár disků nechá rozblbnout. (-;

V neděli Rufus vybojoval pěkné čtvrté místo v Paralelním time trialu a druhé místo v Quadrupedu (nejdelší hod 48,1m); je ale třeba uznat, že kdyby se Martinovi nerozkulhal Erzík, určitě by nás přehodili.


Komediant Barnabáš umí skákat i ,,Olliečko". Za foto děkujeme Yvoně.

2017-04-17

[CZ] 9. Morava DiscDog Distance

Letošní první závody: distančky v Cítově.

Sobota byla slabší. S Rufíkem jsme v nepříliš sehrané Super Mini skončili poslední (každý jsme to kazili trochu a dohromady to bylo hodně), v Dartbee taky žádná sláva (Rufus 37., Bárny 23.).

V neděli se nám hrálo pěkně, podařilo se vyhrát kvalifikaci Quadruppedu. S Rufíkem jsme těsně nepostoupili ze skupiny a nejdelších 51.4m je víc, než na podzimních závodech v Majetíně, kde jsme skončili druzí.

V paralelním time trialu oba kluci postoupili do top 16, Barnabáš celkem těsně nepostoupil dál (celkové 15. místo ukazuje, že náš 10-ti letý kmet rozhodně ještě není žádný kmet) a Rufík skončil osmý.

Celkové výsledky najdete tady a můžete taky lajkovat na Facebooku, tady a tady. A nebo se koukněte na fotky nebo fotky! (=

2016-09-05

[EN] Come to watch the European Championship in Roudnice nad Labem!

Česká verze

Come to watch the European Dogfrisbee Championship, this year in Roudnice nad Labem. More info, Facebook of the event (=.

Barnabáš will take part in Super Pro Toss And Fetch, Rufus additionally in Quadrupped. Entry for the audience free, of course!

Thanks to Luboš Vičan for the pic!